Vi monterer og drifter ditt kjøle og fryseanlegg, vårt mål er at med oss i ryggen skal du ha et lønnsomt og driftssikkert anlegg i mange år.
Hvor lønnsom en varmepumpe er, er i vesentlig grad knyttet til korrekt dimensjonering, utforming og drift av anlegget. Dersom varmepumpen ikke er korrekt montert, får den lavere virkningsgrad og kortere levetid. Andre installasjoner med korte rør og gjør-det-selv-utstyr gir økt fare for ulykker. Det kreves mye spesialverktøy, slik som vakuumpumper og bøye- og flenseverktøy. I tillegg til dette er faglig kompetanse og erfaring også noe  Mitsubishi Electric   setter høyt.  Mitsubishi Electric   har autoriserte forhandlere med det riktige utstyret for nettopp å sikre at du skal få et korrekt utført varmepumpeanlegg, montert etter ditt behov.

Enhver teknisk innretning med bevegelige deler krever vedlikehold. Faste vedlikeholdsprogram tilpasset de enkelte type system forebygger kostbare driftsstanser og unødvendige havarier. Mangelfullt vedlikehold kan også påvirke garantier på det installerte produkt.

Montering av anlegg utføres i henhold til Norsk kuldenorm. Driftssikkerhet, driftskostnader og tilgjengelighet vil alltid være vurderingsfaktorer.

Som servicebedrift vil vårt hovedfokus være å yte best mulig service i alle ledd. Tegnes serviceavtaler vil du som kunde ha optimal tilgang til vårt serviceapparat.
Mattilsyn og andre offentlige etater krever også god dokumentasjon på service og vedlikehold og ved faste avtaler vil dette være en del av avtalen som underbygger at du har tatt nødvendig grep.